Psykologiens videnskabsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med psykologiens videnskabsteori som den forholder sig til andre fag og som den forholder sig til forskellige videnskabelige praksisser indenfor psykologi i nutidigt og historisk lys.

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • de herskende videnskabsteoretiske paradigmer med relevans for psykologien
  • de mest centrale videnskabsteoretiske problemstillinger med relevans for psykologien
  • psykologiens videnskabsteoretiske egenart og dens forhold til andre fag.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere videnskabsteoretiske paradigmers relevans for videnskab i almindelighed
  • at identificere videnskabsteoretiske paradigmers relevans for psykologi i særdeleshed
  • at analysere og diskutere de videnskabsteoretiske problemer, som knytter sig til psykologisk videnskabeligt arbejde samt
  • at formidle videnskabsteoretiske indsigter i psykologfaglige sammenhænge.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at håndtere videnskabsteoretisk viden og færdigheder på psykologirelevante problemstillinger
  • at identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling.
  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen videre faglig udvikling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække med tilknyttede øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykologiens videnskabsteori
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver (heri indgår bl.a. kort essayskrivning, gruppearbejde og gruppepræsentation), som stilles i løbet af kurset.

Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering, er der anvendt et eksamensforsøg.Syge- og re-eksamen:Skriftlig.

Prøven er individuel.

Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur. Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEpistemology of Psychology
ModulkodeKSIPSY2022V7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Valgmodul på 2. semester KA sidefag (75 ECTS)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet