Flersprogethed i uddannelsessystemet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter teorier, metoder og forskningsresultater, og undersøger betydningen af nationalitet, etnicitet og flersprogethed i uddannelsessystemet. Kurset inddrager flere forskellige forskningstraditioner med henblik på at muliggøre en kompleks forståelse af de muligheder og udfordringer som elever, forældre, lærere/pædagoger og psykologer står overfor, når elever med flere sprog indgår i undervisningen. Undervisningen vil bestå af forelæsninger og casearbejde.

Læringsmål

Viden

  • Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse for de udfordringer elever med flere sprog møder i uddannelsessystemet. Den studerende får et overblik over forskellige teoretiske tilgange til samt empiriske studier af feltet
  • og kendskab til og forståelse for aktuel forskning indenfor området såvel som anvendelsesmulighederne for den erhvervede indsigt i psykologisk praksis

Færdigheder

  • Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder til kritisk at vurdere forskellige teoretiske tilgange og empiriske studier af flersprogethed samt deres respektive videnskabsteoretiske baggrund
  • at formidle og anvende tilgange og metoder på konkrete problemstillinger i relation til flersprogethed i uddannelsessystemet
  • at overføre viden fra psykologisk forskning på psykologiske anvendelsesområder

Kompetencer

  • Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til at håndtere videnskabelige tekster om samspillet mellem flersprogethed og uddannelsessystemet i en relevant teoretisk og metateoretisk sammenhæng og kunne evaluere disse selvstændigt og kritisk
  • at kunne reflektere over forholdet mellem anvendt forskning vedrørende flersprogethed og andre psykologiske fagområder
  • at kunne identificere egne læringsbehov og egen faglig videreudvikling indenfor område
  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen videre faglig udvikling

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFlersprogethed i uddannelsessystemet
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter (participant pools), som specificeres i semesterplanen.

Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMultilingualism and Education
ModulkodeKSIPSY2022V6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Valgmodul på 2. semester kandidatsidefag (75 ECTS)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet