Ungdommen og præstationskultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

En del af ungdomsforskningen har fokus på de forskellige måder orienteringen mod præstation kan genfindes på tværs af ungdomslivets kontekster, og hvordan de påvirker unges tilblivelsesprocesser. Den psykologisk forskning fokuserer på, hvordan præstationskultur sætter betingelser for processer, der er involveret i unges tilblivelse og forhandling af deres væren, samt hvorledes de burde være.

Dette kursus analyserer sammenhængen mellem præstationskultur og ungdommen på tværs af de individuelle og sociale niveauer. Valgfaget vil give teoretisk og empirisk viden fra forskellige discipliner så som sociologi, ungdomsforskning, kultur psykologi, udviklingspsykologi, klinisk psykologi og pædagogisk psykologi. Denne bredde muliggør forskellige perspektiver på og analyser af problematikker og konsekvenser af samtidens vilkår for unge både på et samfundsmæssigt og individuelt niveau.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • idéhistorisk, teoretisk og begrebsmæssig udvikling af fænomenet ”ungdom”
 • præstationskultur som begreb og fænomen
 • sammenhæng mellem ungdom og præstationskultur
 • betydning af præstationskultur i ungdomsalder for klinisk og pædagogisk psykologisk arbejde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at analysere præstationskulturens indflydelse på unges hverdagsliv på individuelt niveau og gruppeniveau
 • analysere psykologiske problemstillinger på baggrund af de forskellige discipliners tilgange til og syn på ungdom og præstationskultur
 • at reflektere over ungdom og præstationskultur i pædagogisk og klinisk psykologisk arbejde
 • at anlægge et kritisk reflekteret perspektiv på konkrete cases

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at analysere, diskutere og vurdere de forskellige tilganges perspektiver på ungdommen i en præstationskultur på både det individuelle og det sociale niveau
 • at argumentere for fordele og ulemper ved forskellige discipliners teoretiske, metodiske og empiriske forståelser af ungdom og præstationskultur
 • at kunne identificere egne læringsbehov og egen faglig videreudvikling indenfor område
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen videre faglig udvikling

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUngdommen og præstationskultur
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter, naturalistisk observation og fremlæggelse heraf, og/eller udfærdigelse og gensidig evaluering af reflekterende essays. De konkrete opgaver udmeldes på forhånd i semesterplanen.

Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.


Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelYouth in a Culture of Achievement
ModulkodeKSIPSY2022V5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Valgmodul på 2. semester kandidatsidefag (75 ECTS)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet