Almenpsykologiens styrke i psykologisk praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Inden for flere områder af psykologien er der strømninger, der lægger vægt på den specialiserede viden, der kræves inden for det pågældende område. Valgfaget danner et modspil til denne tendens ved at analysere, hvordan almenpsykologien danner et fælles grundlag for at forholde sig fagligt som psykolog til også meget afvigende adfærd. Der er noget alment bag den særegne adfærd, som man finder inden for langt de fleste områder, og det centrale som psykolog er at kunne se dette almene i det særegne. Det sætter en i stand til at forstå og handle mere nuanceret som psykolog. Valgfaget vil analysere almenpsykologiens styrke i talrige praksissammenhænge.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • normalitet og afvigelse set i en almenpsykologisk ramme
  • en nuanceret og helhedsorienteret tilgang til mennesker med mentale eller fysiske problemstillinger
  • transdiagnostiske problemstillinger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere særegen adfærd for almenpsykologiske funktioner
  • at anvende almenpsykologien til at genkende bredden af psykisk funktion i praksissammenhænge

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne genkende almenpsykologiske fænomener i afvigende adfærd og psykisk funktion
  • at kunne udvikle særegne forståelser for mennesker med særlige og afvigende forhold for psykisk funktion og udvikling
  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen videre faglig udvikling

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAlmenpsykologiens styrke i psykologisk praksis
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse fremgår af semesterplanen.

Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Strength of General Psychology in Psychological Practice
ModulkodeKSIPSY2022V2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Valgmodul på KA sidefag i psykologi 2. sem (75 ECTS)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet