Interaktionsdesign inden for kunst og teknologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul giver en introduktion interaktionsdesign og giver den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor interaktionsdesign, der kan anvendes til udvikling og analyse af interaktive kunstprojekter. Modulet introducerer til teorier, metoder og værktøjer relateret til interaktionsdesignprocesser, herunder faser I designprocessen, anvendelse af forskellige former for prototyper til evaluering og kvalificering af designløsninger og analyse af egne og andres værker, med særlig fokus på interaktionsform, brugeroplevelse og brugervenlighed.

Modulet er tilrettelagt som en række af forelæsninger ledsaget af praktiske øvelser, der kan afvikles som workshops.

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende område:

 • interaktionsdesign i kunst og teknologi

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå grundlæggende viden om:

 • interaktionsdesignprincipper og -processer, herunder principper for og grader af interaktion og brugerinvolvering
 • interaktionsdesign som iterativ designproces
 • brug af prototyper i en interaktionsdesignproces´ forskellige faser, herunder brug af både Hi‐Fi og Lo‐Fi prototyper
 • prototypers roller i interaktionsdesignprocesser og i kunstneriske processer
 • om brugervenlighed og brugeroplevelse, herunder kognitive forhold, relevante for et vellykket interaktionsdesign
 • design og gennemførelse af brugerundersøgelser ved hjælp af kvalitative og kvantitative metoder

Færdigheder

I dette modul skal den studerende opnå færdigheder i at:

 • beskrive og analysere problemstillinger inden for interaktionsdesign som knytter sig til interaktive og designmæssige egenskaber ved et interaktivt kunstværk
 • gennemføre en prototyping proces med fokus på design af interaktion mellem produkt/værk og publikum
 • indsamle viden fra design- og prototypeprocesser og formulere udfordringer og problemstillinger for videre arbejde med interaktionsdesign i iterative processer på baggrund af denne viden

Kompetencer

I dette modul skal den studerende opnå kompetencer i at:

 • selvstændigt anvende designprincipper i en interaktionsdesignproces
 • udvikle, identificere, beskrive samt eksekvere mål for interaktion i kunstneriske projekter
 • udføre en afrundet, kritisk og akademisk funderet beskrivelse og analyse af interaktionsdesign i relation til interaktive kunstværker

Undervisningsform

Arbejdsformer: Gruppearbejde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktionsdesign indenfor kunst og teknologi
Prøveform
Skriftlig
Aflevering: individuelt

Omfang: den skriftlige del må ikke overstige 5 sider
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInteraction Design in Art and Technology
ModulkodeKOTBA202020
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kunst og teknologi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet