Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet skal baseres på en syntese af teknologiske, æstetiske-kunstneriske og oplevelsesmæssige dimensioner og metoder. Modulet fokuserer på at konceptualisere, udvikle og præsentere/udstille et kunstnerisk projekt inden for kunst og teknologi. Projektet kan udformes som fysiske og/eller virtuelle artefakter, installationer eller performances  m.v. der inkorporerer relevant teknologi. Projektets formål er at skabe signifikante oplevelser inspireret af relevante teknologiske muligheder, typisk i form af nye teknologier. Projektet skal både være teoretisk og analytisk funderet, hvilket skal afspejles i konceptet, forskningsdesignet, de teknologiske valg, anvendelsen og den æstetiske præsentation samt i evalueringen af projektet.

Fag:

I forbindelse med modulet vil der blive udbudt følgende fag:

 • Kunst og teknologi som oplevelse
 • Kunstnerisk og videnskabelig metode VI

Andre fag kan blive udbudt inden for følgende områder:

 • Oplevelsesteori og filosofi
 • Performance Teknologi II
 • Programmering IV

Læringsmål

Viden

Formålet med modulet Kunst og teknologi som oplevelse – bachelorprojekt er at styrke den studerendes viden om teorier og metoder i forbindelse med udarbejdelse af interaktive artefakter, installationer og performances af både akademisk, kunstnerisk og æstetisk-oplevelsesmæssig kvalitet.

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

 • kunstneriske projekter som en del af oplevelseskulturen
 • kunstneriske projekter, der har til formål at underholde, inspirere, skabe opmærksomhed eller på anden måde engagere publikum eller deltagere
 • metoder i forbindelse med udarbejdelse af installationer, artefakter eller performative events som en del af oplevelseskulturen

Færdigheder

I dette modul skal den studerende opnå færdigheder i at:

 

 • identificere og formulere kunstneriske og akademiske udfordringer og oplevelsesorienterede krav på baggrund af en problemformulering udarbejdet af den studerende
 • analysere en kunstnerisk problemstilling og udvikle alternative koncepter for håndtering heraf
 • udvælge og tilrettelægge kunstneriske strategier og anvendelse af teknologi i projektarbejdet
 • udvikle og realisere installationer eller artefakter som en del af oplevelseskulturen

Kompetencer

Kompetencer i at

 • skabe signifikante oplevelsesdesign som en syntese af kunstneriske undersøgelser, anvendelse af teknologi og deltagerengagement
 • anvende teoretiske og analytiske færdigheder i udformningen af et artefakt og reflektere over dets funktionalitet, teknologiske valg og kunstnerisk-æstetiske udtryk
 • beskrive det færdige design på et professionelt niveau og formidle dette til eksterne samarbejdspartnere og modtagere

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Projektarbejde i grupper eller individuelt

Emnet skal forelægges studienævnet i form af en kort problemformulering. Emnet for bachelorprojektet skal godkendes af studienævnet. Studienævnet fastsætter dato for indlevering af problemformulering.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig pba. projekt

Eksamen afvikles som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og den eksterne censor på baggrund af de(n) studerendes projektrapport, som kan være en rapport eller portefølje, samt det produkt, som de(n) studerende har udarbejdet. Projekteksamen vil også omfatte andre emner fra modulfagene.

Aflevering: i grupper eller individuelt

Omfang: det skriftlige arbejde skal bestå af mindst 15 sider og højst 20 sider pr. studerende (højst 25 sider for individuelle rapporter).

Abstract: Der skal udarbejdes et abstract på dansk. Det udarbejdede abstract skal fylde mindst 1 side og højst 2 sider. Det udarbejdede abstract indgår i den samlede bedømmelse af projektet.

Eksamensvarighed: 20 minutter pr. studerende og 10 minutter til bedømmelse og karaktergivning pr. gruppe, dog maksimum 2 timer.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeKOTBA202019
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kunst og teknologi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet