Narrativer og interaktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en introduktion til fremstilling og udarbejdelse af artefakter og universer med særlig vægt på integration af interaktive narrativer og iscenesættelse. Modulet understøttes af teoretiske og praktiske fag og seminarer inden for analyse og konceptudvikling af forskellige typer narrative artefakter og installationer, videoredigering, scripting og lignende, i forbindelse med den studerendes produktionsprocesser. Modulet har desuden fokus på at samarbejdsprocesser og -projekter med eksterne samarbejdspartnere, og på samarbejdsprocesser med andre grupper om et større projekt på tværs af semesteret.

Fag:

I forbindelse med modulet vil der blive udbudt følgende fag:

 • Narrativitet og interaktion
 • Kunstnerisk og videnskabelig metode V

Andre fag kan blive udbudt inden for følgende områder:

 • Dramaturgi
 • Manuskript
 • Video redigering

Læringsmål

Viden

Formålet med modulet ”Narrativitet og interaktion” er at give den studerende en introduktion til problemstillinger og løsninger i forhold til udarbejdelse af artefakter og projekter, hvor forskellige former for strukturering af narrativ information og formelementer spiller en rolle, f.eks. interaktiv storytelling, narrative samarbejdsprojekter, hypertexts m.v. Modulet består af teoretiske og praktiske fag og seminarer inden for narrativitet (interaktiv), dramaturgi, analyse, forståelse og skabelse af iscenesatte universer, udarbejdelse af manuskripter og storyboards.

I dette modul skal den studerende opnå:

Grundlæggende viden om

 • centrale teorier inden for narrativitet med særlig fokus på narrativer i interaktive miljøer
 • metoder for udarbejdelse af narrativer
 • centrale teorier inden for (interaktiv/reaktiv) dramaturgi og performance-design
 • teorier og metoder vedrørende integration af fysiske og digitalt understøttede rum
 • kunstneriske og teknologiske strategier inden for performance-design og performative events
 • manuskripter og storyboards og interaktionsdesign som centrale metoder for udarbejdelse af narrative medieinstallationer
 • kunstneriske og videnskabelige metoder for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • problemanalyse, problemformulering og integreret problemløsning guidet af tværfaglige input, aktørinvolvering og empiriindsamling

Færdigheder

Færdigheder i at

 • identificere og formulere en kunstnerisk problemstilling og/eller et tema inden for ”Narrativitet og interaktion” samt udvikle forskellige kunstneriske koncepter og løsninger på en udvalgt problemstilling/et udvalgt tema
 • omsætte grundlæggende viden og teorier om narrativitet og medieteknologi til kunstneriske koncepter
 • identificere dramaturgiske udfordringer inden for interaktiv narration, scenografi og performance
 • anvende og implementere (interaktive) dramaturgiske interaktionsmodeller, der kombinerer fysiske og digitale udtryksformer
 • anvende teknologiske løsninger med hensyn til interaktive narrativer og performance-design.

Kompetencer

Kompetencer i at

 • udvikle idéer og koncepter for (interaktive) narrative artefakter, der kombinerer fysiske og digitale udtryksformer
 • analysere og udvikle narrative artefakter og events, der kombinerer virtuelle og fysiske rum
 • anvende forskellige typer af digitale performance-teknologier
 • analysere og udarbejde manuskripter og storyboards i forbindelse med interaktiv storytelling
 • kontekstualisere egne kunstneriske løsninger i en sammenhæng (i forhold til f.eks., sociokulturelle , kunstteoretiske, politiske og/eller  æstetiske dimensioner m.v.)
 • beskrive, analysere og dokumentere kunstneriske artefakter og events på et professionelt niveau og formidle dette til eksterne samarbejdspartnere
 • implementere viden fra tværfaglige undersøgelser, aktørinvolvering og empiriindsamling i et problembaseret projekt
 • kritisk reflektere over egne læreprocesser og identificere egne læringsbehov

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Projektarbejde i grupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNarrativer og interaktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og den eksterne censor på baggrund af de(n) studerendes projektrapport, som kan være en rapport eller portefølje, samt det produkt, som de(n) studerende har udarbejdet. Projekteksamen vil også omfatte andre emner fra modulfagene.

Aflevering: i grupper eller individuelt

Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider pr. studerende (15 sider ved individuelle rapporter).

Eksamensvarighed: 20 minutter pr. studerende og 10 minutter til bedømmelse og karaktergivning pr. gruppe, dog maksimum 2 timer.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNarratives and Interaction
ModulkodeKOTBA202015
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester
ECTS20
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kunst og teknologi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet