Kunst og kontekst I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul giver en introduktion til relevante kunst- og mediekunstteorier samt æstetiske teorier fra en række forskellige forskningsdiscipliner og -traditioner (f.eks. kunst- og litteraturhistorie, filosofi, sociologi, psykologi, feministisk og postkolonial teori) samt en introduktion til analytiske metoder inden for disse discipliner.

Sammen med ”Kunst og kontekst II” giver modulet den studerende en introduktion til de videnskabelige og teoretiske sammenhænge inden for kunst og teknologi. Gennem forskellige undervisningsformer som f.eks. forelæsninger, workshops, studieture og seminarer lærer den studerende, hvordan man anvender teori i forbindelse med analyse af mediekunst.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende område:

  • Kunst og kontekst I

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

  • æstetiske teorier og deres betydning for kunst- og oplevelsesdesign
  • metoder inden for æstetisk analyse af kunstværker og kunstprojekter
  • kunstteorier om forholdet mellem kunstner, modtager og kunstværk.

Færdigheder

Færdigheder i at

  • anvende forskellige æstetiske begreber og kunstneriske modeller i forbindelse med analyse af kunstprojekter, deres sammenhænge og deltagere
  • præsentere og diskutere forskellige æstetiske og kunstneriske synspunkter og deres betydning inden for kunst og teknologi.

Kompetencer

Kompetencer i at

  • udarbejde videnskabelige analyser af kunstneriske projekter og æstetiske artefakter
  • anvende æstetiske teorier og metoder til beskrivelse, analyse og bedømmelse af kunstneriske projekter og oplevelser
  • gennemføre case-specifikke studier under anvendelse af en eller flere teorier og metoder inden for området.

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Individuelt arbejde i forhold til fagets aktiviteter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKunst og kontekst I
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække og andre fagrelaterede aktiviteter er påkrævet. Aktiv deltagelse forudsætter, at den studerende læser obligatorisk litteratur, deltager i 80 % af modulets forelæsninger og andre fagrelaterede aktiviteter, bidrager til modulets diskussioner gennem oplæg og deltager aktivt i diskussioner samt afleverer alle opgaver.

Hvis en studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, afholdes følgende re-eksamen:

Intern skriftlig eksamen i modulet ”Kunst og kontekst I”

Aflevering: individuelt

Eksamen er en bunden opgave af syv dages varighed. Opgaven bedømmes af én eksaminator.

Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelArt and Context I
ModulkodeKOTBA202011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kunst og teknologi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet