Konceptdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet fokuserer på processer inden for konceptudvikling, der er relevante for kunst- og teknologi eller oplevelsesteknologiske udviklingsprojekter. Modulet fokuserer på kunstneriske metoder såsom kunstnerisk-eksperimentel kreativitet samt metoder inden for f.eks. interaktionsdesign, designtænkning og lignende som redskaber i konceptudviklingsprocesser. Desuden gives en introduktion til fremlæggelsesteknikker inden for formidling af koncepter for kunst og oplevelsesteknologi til fagfæller og samarbejdspartnere.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende områder:

 • Konceptdesign

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

 • forskellige tilgange til idéskabelse, kreative metoder og designmetoder,  samt metoder inden for kunstnerisk og eksperimentel praksis
 • forskellige kvalitative metoder vedrørende analyse og forståelse af brugere, steder og deres anvendelse m.v.
 • kvantitative metoder vedrørende analyse og forståelse af brugere, steder og deres anvendelse m.v.

Færdigheder

Færdigheder i at

 • konceptualisere forskellige former for interaktive eller relationelle oplevelser
 • anvende og kombinere forskellige konceptudviklingsmetoder
 • præsentere kunstneriske begreber for forskellige målgrupper.
 • Teste koncepter ved hjælp af kvalitative og/eller kvantitative metoder

Kompetencer

Kompetencer i at

 • designe og planlægge interaktive installationer og/eller stedbaserede events
 • håndtere kompleksitet i forbindelse med konceptudviklingsprocesser
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring vedrørende konceptudvikling.

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Individuelt arbejde i forhold til fagets aktiviteter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKonceptdesign
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække og andre fagrelaterede aktiviteter er påkrævet. Aktiv deltagelse forudsætter, at den studerende læser obligatorisk litteratur, deltager i 80 % af modulets forelæsninger og andre fagrelaterede aktiviteter, bidrager til modulets diskussioner gennem oplæg og deltager aktivt i diskussioner samt afleverer alle opgaver.

Hvis en studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, afholdes følgende re-eksamen:

Intern skriftlig eksamen i modulet ”Konceptdesign”

Aflevering: individuelt eller i grupper

Eksamen består af en fri opgave, som bedømmes af én eksaminator, og der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Den studerende laver en skriftlig fremstilling af et kunstnerisk koncept inden for kunst og teknologi. Den skriftlige del må ikke overstige 5 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConcept Design
ModulkodeKOTBA202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kunst og teknologi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet