Kunstens og teknologiens historier II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en introduktion til kunstens og teknologiens historie med særlig vægt på de teorier og teknikker, der er eller har været fremherskende inden for kunstoplevelse og æstetik.

Sammen med ”Kunstens og teknologiens historier I” præsenterer modulet den studerende for eksempler på kunstnere, kunstværker og historiske begivenheder, som har betydning for kunstens og teknologiens historie.

Modulet giver ved hjælp af forelæsninger, workshops og seminarer en introduktion til problemstillinger i forbindelse med beskrivelse og analyse af kunstværker.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende område:

  • Kunsten og teknologiens historier II

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

  • kunstens og teknologiens historie, herunder udvalgte former for kunst og videnskabelige teorier og metoder inden for kunst og teknologi
  • forskellige kunstformer og -genrer inden for kunst og teknologi og deres historiske forhold og sammenhænge
  • centrale værker inden for udvalgte kunstperioder og -genrer.

Færdigheder

Færdigheder i at

  • analysere kunstværker med et historisk fokus indenfor udvalgte kunsthistoriske perioder og kunstgenrer
  • anvende centrale begreber og analysemetoder inden for kunst og teknologi
  • tilegne sig viden om kunstværkers historiske kontekst og forudsætninger..

Kompetencer

Kompetencer i at

  • foretage sammenlignende analyser af forskellige værker fra udvalgte kunsthistoriske perioder med hensyn til kunstnerisk udtryk, teknologisk indhold og oplevelsesmæssig virkning
  • anvende centrale værker fra kunstens og teknologiens historie som en ramme for refleksion og inspiration til egne værker.

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Individuelt arbejde i forhold til fagets aktiviteter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKunsten og teknologiens historier II
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække og andre fagrelaterede aktiviteter er påkrævet. Aktiv deltagelse forudsætter, at den studerende læser obligatorisk litteratur, deltager i 80 % af modulets forelæsninger og andre fagrelaterede aktiviteter, bidrager til modulets diskussioner gennem oplæg og deltager aktivt i diskussioner samt afleverer alle opgaver.

Hvis en studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, afholdes følgende re-eksamen:

Intern skriftlig eksamen i modulet ”Kunstens og teknologiens historier II”

Aflevering: individuelt

Eksamen er en bunden opgave af syv dages varighed. Opgaven bedømmes af én eksaminator.

Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistories of Art and Technology II
ModulkodeKOTBA202007
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kunst og teknologi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet