Skulptur og teknologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul arbejder de studerende med grundlæggende teorier og praktiske metoder inden for udarbejdelse af skulpturer og skulpturelle installationer samt design af fysiske artefakter som æstetiske manifestationer. Med udgangspunkt i materialitet arbejder de studerende med grundlæggende principper inden for form, taktilitet, struktur, komposition og kunstnerisk udtryk. De studerende eksperimenterer med forskellige materialer og grundlæggende teknologier i forbindelse med design og udarbejdelse af fysiske artefakter. De studerende arbejder teoretisk og eksperimentelt med en række formelle, statiske og dynamiske principper og brugssituationer.

Fag:

I forbindelse med modulet vil der blive udbudt følgende fag:

 • Skulptur og teknologi
 • Kunstnerisk og videnskabelig metode I

Andre fag kan blive udbudt inden for følgende områder:

 • Materialer – form, komposition og konstruktion
 • Perception
 • Skitseringsteknik
 • Videoredigering

Læringsmål

Viden

Formålet med modulet ”Skulptur og teknologi” er at præsentere den studerende for grundlæggende problemstillinger og løsninger i forbindelse med udarbejdelse og konstruktion af artefakter, produkter og installationer af skulpturel og æstetisk kvalitet.

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

 • fysiske artefakter, skulpturer og skulpturelle installationer
 • anvendelse af grundlæggende teknologier i forbindelse med fremstilling og brug af artefakter
 • æstetiske og kunstneriske udtryksformer samt samspillet mellem form og teknologi og materialevalg
 • metoder og værktøjer til udarbejdelse af et kunstprojekt fra idé til realisering og evaluering.

Færdigheder

Færdigheder i at

 • identificere, formulere og analysere en kunstnerisk problemstilling inden for temaet ”skulptur og teknologi” og udvikle alternative koncepter for en udvalgt problemstilling
 • beskrive og begrunde metodevalg i forbindelse med udarbejdelse af tegninger, modeller og prototyper
 • identificere, udvikle og beskrive kunstneriske idéer og koncepter samt relationerne mellem form og teknologi, materialevalg og æstetisk udtryk
 • anvende egnede teknologier og konstruktionsmetoder i forbindelse med fremstilling af artefakter.

Kompetencer

Kompetencer i at

 • beskrive og analysere fysiske artefakter, skulpturer og skulpturelle produkter
 • udarbejde konceptuelle forslag inden for skulptur og teknologi
 • udvikle praktiske færdigheder inden for design og realisering af kunstneriske projekter
 • reflektere over et problembaseret projektforløb
 • bruge tekster, diagrammer, tegninger og modeller som dokumentations- og kommunikationsværktøjer i en projektrapport, portefølje m.v.

Undervisningsform

Projektarbejde i grupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkulptur og teknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og en intern medbedømmer på baggrund af de(n) studerendes projektrapport eller portefølje samt det produkt, som de(n) studerende har udarbejdet. Projekteksamen vil også omfatte andre emner fra modulfagene.

Aflevering: i grupper eller individuelt
Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider pr. studerende (15 sider ved individuelle rapporter).

Eksamensvarighed: 20 minutter pr. studerende og 10 minutter til bedømmelse og karaktergivning pr. gruppe, dog maksimum 2 timer.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSculpture and Technology
ModulkodeKOTBA202001
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kunst og teknologi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet