Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  •  de vigtigste perioder og hændelser i udviklingen af de tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst
  •  udvalgte nutidige eller historiske problemstillinger vedrørende tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at gennemføre sammenlignende analyser på et avanceret akademisk niveau af udvalgte kulturfænomener og at forklare disse med baggrund i en viden om sociale, politiske og kulturelle forhold i de tysksprogede lande

Undervisningsform

I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning.

Kompetencer til

  • at reflektere over tyske kulturrelationer i en kulturhistorisk sammenhæng på et videnskabeligt eller teoretisk underbygget grundlag.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri hjemmeopgave.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman Cultural Relations in a European and Global Context
ModulkodeKATYSK29139
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i tysk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet