Mundtlig kommunikation og formidling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • og forståelse af strukturelle og semantiske forskelle og ligheder mellem dansk og tysk
  • og forståelse af forskellige kommunikationssituationer og disses krav til udformning af kommunikationen.

Færdigheder

  • at udtrykke sig mundtligt på et korrekt, flydende samt idiomatisk og stilistisk adækvat tysk uden grammatiske og leksikale fejl
  • at formidle og diskutere viden om tyskfaglige emner på en struktureret måde.

Kompetencer

  • at varetage videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog på videnskabeligt niveau
  • at reflektere på et videnskabeligt eller teoretisk grundlag over videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog på videnskabeligt niveau.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMundtlig kommunikation og formidling
Prøveform
Mundtlig
Prøven aflægges samtidig med den mundtlige del af prøven i Projektmodul (prøve 2).

Normeret prøvetid: 30 min.

Reeksamen: En eventuel omprøve har form af en samtale mellem den studerende og eksaminator med udgangspunkt i en fremmedsproget tekst om et emne i relation til den studerendes projekt. Der er en forberedelsestid på 30 minutter før prøvens afholdelse. Alle hjælpemidler må anvendes.

Normeret prøvetid ved reeksamen: 20 min.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOral Communicarion
ModulkodeKATYSK203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i tysk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet