Projektmodul

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling
  • det i projektet behandlede fagområde samt beherskelse af de til fagområdet knyttede kompetencer og færdigheder
  • den i projektet behandlede teori og i de i projektet valgte metoder.

Færdigheder

  • at tilrettelægge projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemformulering
  • selvstændigt at formulere, analysere og overskue et teoretisk og empirisk relevant problem
  • at tilrettelægge projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemformulering.

Kompetencer

  • at diskutere projektarbejdets teorier og metoder i forhold til læringsudbyttet
  • at diskutere begrænsninger ved valgte teorier og metoder
  • at vurdere betydningen af projektarbejdets planlægning og organisering for læringsprocessen
  • at formidle projektarbejdets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektmodul
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern mundtlig prøve på tysk i: Projektmodul (Project Module).

Den mundtlige prøve foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.
Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. stude¬rende, højst 20 sider ved individuelle projekter.

Normeret prøvetid: 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (de/den studerende eksamineres med udgangspunkt i hele det skriftlige arbejde) og den mundtlige præstation. Projektrapporten og den mundtlige præstation vægtes ligeligt.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Module
ModulkodeKATYSK202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i tysk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet