Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • centrale temaer og problemstillinger i tysk samfundstænkning med særligt henblik på det 19., 20. og 21. århundrede i en kultur- og socialhistorisk sammenhæng
  • udvalgte samfundsteorier i en kultur- og socialhistorisk sammenhæng

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at anvende udvalgte samfundsteorier i analysen af moderne samfundsfænomener på et avanceret akademisk niveau

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til 

  • at reflektere kritisk og på et avanceret akademisk niveau over samfundsanalytiske og -teoretiske problematikker i en kultur- og socialhistorisk sammenhæng.

Undervisningsform

I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk samfundsanalyse og samfundstænkning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri hjemmeopgave.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman Social Analysis and Social Theory
ModulkodeKATYSK20138
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i tysk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet