Videregående kvalitativ metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med kurset i videregående kvalitativ metode er at sætte de studerende i stand til at bruge kvalitative metoder på et videregående niveau i praksis. Vi har særligt fokus på håndværket og tilgangen som vigtige komponenter i kvalitativ arbejde

Indhold
Der arbejdes med øvelser, som tillader at de studerende får mulighed for at prøve kræfter med kvalitative metoder i praksis. Vi trækker på eksempler fra kvalitativ forskning, herunder eksempler på etnografisk arbejde, dokumentstudier og kvalitative interviewmetoder. Faget bygger videre på kurset i kvalitative metoder fra bacheloruddannelsens 3. semester. Det forventes, at de studerende engagerer sig i diskussionerne og aktiviterene.

Læringsmål

Viden

  • viden om de teoretiske forudsætninger for de præsenterede metoder og analysestrategier
  • viden om forudsætninger for det empiriske materiale ifm. anvendelse af de præsenterede metoder og analysestrategier
  • viden om potentialer og begrænsning i anvendelse af de præsenterede metoder på en sociologisk problemstilling

Færdigheder

  • kan gengive og redegøre for centrale grundbegreber, forudsætninger og forståelser af de præsenterede metoder og analysestrategier
  • kan vurdere og diskutere empiriske materiales kvalitet i relation til arbejdet med de præsenterede metoder og analysestrategier
  • kan diskutere og redegøre for potentialer og begrænsninger i de forskellige præsenterede metoder og analysestrategier
  • kan kritisk vurdere og diskutere relevante metoder og analysestrategier i en konkret analyse af en sociologisk problemstilling
  • kan reflektere over og analysere sociologiske problemstillinger med anvendelse af de præsenterede metoder, analysestrategier samt relevant empiriske materiale

Kompetencer

  • selvstændigt indhente, vurdere og bearbejde relevant empirisk materiale til en analyse af en sociologiske problemstilling
  • selvstændigt at identificere, belyse, diskutere og analysere sociologiske problemstillinger med inddragelse af relevante empirisk materiale, metoder og analysestrategier fra kurset

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående kvalitativ metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerInformation om tilladte hjælpemidler fremgår af semesterbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Yderligere uddybning og specificering kan findes i gældende semesterbeskrivelser og moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Qualitative Methods
ModulkodeKASOC2024_VK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet