Sociologisk værklæsning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet bygger videre på teoriundervisningen fra bacheloruddannelsen i sociologi, og har til formål at introducere de studerende til et eller flere nyere relevante sociologiske værker. Undervisningen vil bestå af værktøjer til at arbejde med teoretiske værker, kontekstualisering af værket og læsning af selve værket.

Mål
Deltagelse i kurset bidrager på flere måder til udvikling af den studerendes teoretiske viden og kunnen gennem introduktion til nyere sociologisk teoretisk værker. Formålet er, at den studerende for det første får viden om relevante sociologiske teoretiske forklaringer af samfundsmæssige udviklingstendenser. For andet gennem læsning og diskussioner af værker får udvidet den sociologiske teoretiske ballast til empirisk analytisk arbejde på andre dele af kandidatuddannelsen i sociologi. Sidst men ikke mindst får den studerende teoretisk analytiske redskaber, der sætter den studerende i stand til selvstændigt at arbejde teoretisk, og derigennem styre egen faglig udvikling og specialisering.  

Læringsmål

Viden

  • redskaber til teoretisk analyse af teorier
  • indsigt i nyere teoretiske udviklingstendenser på det sociologiske fagområde
  • indsigt i sociologiske teorier bidrager til at forstå og forklare samfundsmæssige udviklingstendenser

Færdigheder

  • anvende redskaber til teoretisk analyse
  • uddrage centrale argumentationer og begreber i en sociologisk teori
  • identificere teoriers videnskabsteoretiske grundlag
  • forholde sig kritisk til sociologisk teori på et fagligt højt niveau
  • diskutere kritisk anvendelsespotentialet i en sociologisk teori

Kompetencer

  • på et selvstændigt grundlag at udvælge, tilegne, diskutere og analysere relevante sociologiske teorier på et højt fagligt niveau

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer, øvelser samt eventuel klyngevejledning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociologisk værklæsning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerInformation om tilladte hjælpemidler fremgår af semesterbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Yderligere uddybning og specificering kan findes i gældende semesterbeskrivelser og moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelReading Sociological Theory
ModulkodeKASOC2024_SV
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet