Sociologien i forskning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet tager udgangspunkt i de aktuelle sociologiske forskningsprojekter præsenteret i modulet ” Introduktion til sociologisk forskningsarbejde” på 1.semester af kandidatuddannelsen i sociologi. Den studerende skal vælge et af de præsenterede forskningsprojekter, hvor inden for den studerende skal skrive et projekt. Sideløbende med projektarbejde deltager den studerende i et kombineret forelæsning- og seminarforløb, der skal understøtte projektarbejdet. Undervisningen kan deles op i to, hvor den ene del består af teoriundervisning relevant for det valgte forskningsområde, det konkrete forskningsprojekt skriver sig ind i. Samtidig skal denne del af undervisningen danne fundamentet for omsætning og konkrete anvendelse af sociologiske teorier i projektarbejdet. Den anden del af undervisningen består af en seminarrække, hvor de studerende skal præsentere og diskutere deres projekter. Forskningsprojekterne bliver løbende udskiftet for at sikre, at undervisningen sker på baggrund af aktuelle og eksisterende forskningsprojekter.

Mål
Formålet med modulet er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at dokumentere kendskab til og anvendelse af relevante design, teori og metoder inden for et specifikt sociologiske forskningsområde. Hovedfokus i undervisningen vil være at styrke de studerendes evner i arbejdet med sociologiske teorier og analytiske kompetencer inden for rammerne af et specifikt forskningsprojekt. Gennem forskningsbaseret undervisning får de studerende indsigt i og erfaring med, hvordan sociologisk forskning kan anvendes til identifikation og analyse af den samfundsmæssige udvikling.

Læringsmål

Viden

 • Indsigt i relevante sociologisk og fagbeslægtede teorier anvendt inden for det specifikke sociologiske forskningsområde
 • Indsigt i relevante metoder inden for specifikke sociologiske forskningsområde.
 • opnår en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for det specifikke sociologiske forskningsområde

Færdigheder

 • kan vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for det specifikke sociologiske forskningsområde
 • kan vurdere og relatere relevante forskningsbidrag til det specifikke sociologiske forskningsområde
 • kan udarbejde og argumentere for en problemstilling inden for det specifikke sociologiske forskningsområde på højt fagligt niveau
 • kan beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for det specifikke sociologiske forskningsområde på et fagligt højt niveau
 • kan udarbejde og kritisk vurdere, for det specifikke sociologiske forskningsområde, relevante sociologiske forskningsdesigns på højt fagligt niveau
 • kan anvende og kritisk diskutere, for det specifikke sociologiske forskningsområde, relevante teorier i analysen til belysningen af problemstillingen på et højt fagligt niveau
 • kan formidle akademisk arbejde til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • På et selvstændigt grundlag og i samarbejde har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af, for det specifikke sociologiske forskningsområde, relevante teorier samt de for problemstillingen relevante designmæssige og metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer samt vejledning og klyngevejledning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociologien i forskning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerInformation om tilladte hjælpemidler fremgår af semesterbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Yderligere uddybning og specificering kan findes i gældende semesterbeskrivelser og moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelSociological Research
ModulkodeKASOC2024_SF
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet