Videregående kvantitativ metode: Kausal inferens i sociologien

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Målet for specialiseringen er, at den studerende tilegner sig en videregående anvendelsesorienteret forståelse for begrebet kausalitet samt kvantitative metoder til kausal inferens i sociologien. Kurset skal gøre de studerende i stand til at reflektere over, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at en given kausal effekt kan identificeres. Derudover skal kurset gøre den studerende i stand til at estimere en eventuel kausal effekt ved hjælp af videregående kvantitative metoder.

Indhold
Kurset giver den studerende en videregående indføring i begrebet kausalitet og videregående kvantitative metoder til kausal inferens i sociologien. Der lægges ud med en introduktion til begrebet kausalitet med særlig fokus på kontrafaktiske hændelser, potentieller udfald og grafiske metoder til at diskutere forudsætninger for at en given kausal effekt kan identificeres. Derefter præsenteres de studerende for en række metoder til at estimere kausale effekter. I de tilknyttede øvelser arbejdes der med de præsenterede metoder i praksis på forskellige datasæt, som vil blive udleveret. Som udgangspunkt benyttes statistikpakken Stata i øvelserne, men den studerende er velkommen til at benytte andre statistikpakker på egen hånd, hvis det ønskes.

Læringsmål

Viden

  • viden om de teoretiske forudsætninger for de præsenterede metoder og analysestrategier
  • viden om forudsætninger for det empiriske materiale ifm. anvendelse af de præsenterede metoder og analysestrategier
  • viden om potentialer og begrænsning i anvendelse af de præsenterede metoder på en sociologisk problemstilling

Færdigheder

  • kan gengive og redegøre for centrale grundbegreber, forudsætninger og forståelser af de præsenterede metoder og analysestrategier
  • kan vurdere og diskutere empiriske materiales kvalitet i relation til arbejdet med de præsenterede metoder og analysestrategier
  • kan diskutere og redegøre for potentialer og begrænsninger i de forskellige præsenterede metoder og analysestrategier
  • kan kritisk vurdere og diskutere relevante metoder og analysestrategier i en konkret analyse af en sociologisk problemstilling
  • kan reflektere over og analysere sociologiske problemstillinger med anvendelse af de præsenterede metoder, analysestrategier samt relevant empiriske materiale

Kompetencer

  • selvstændigt indhente, vurdere og bearbejde relevant empirisk materiale til en analyse af en sociologiske problemstilling
  • selvstændigt at identificere, belyse, diskutere og analysere sociologiske problemstillinger med inddragelse af relevante empirisk materiale, metoder og analysestrategier fra kurset

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående kvantitativ metode: Kausal inferens i sociologien
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerInformation om tilladte hjælpemidler fremgår af semesterbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Yderligere uddybning og specificering kan findes i gældende semesterbeskrivelser og moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Quantitative Method: Causal Inference in Sociology
ModulkodeKASOC2024_KV
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet