Introduktion til sociologisk forskningsarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet er en introduktion og involvering i eksisterende forskning på institut for sociologi og socialt arbejde. På tværs af sociologisk relevante forskningsprojekter på instituttet præsenteres to forskningsprojekter, hvor de studerende bliver involveret aktivt i forskningsarbejdet. I løbet af kurset skal de studerende formulere og præsentere en relevant problemstilling inden for rammerne af forskningsprojekterne samt et potentielt forskningsdesign til besvarelsen af problemstillingen.  

Mål
Formålet med modulet er at give den studerende indsigt i aktuel sociologisk forskning samt indblik i forskningsprocessen og projektstyringen. Dette indbefatter en introduktion til forskningsområdernes teoretiske og metodiske grundlag, derudover kan de studerende blive inddraget i forskellige faser af forskningsprocessen (idéudvikling, dataindsamling eller dataanalyse). Samtidig skal de studerende udfærdige, præsentere og diskutere problemformuleringer og forskningsdesign til besvarelsen af problemformuleringen relevant for forskningsprojekternes fagområde. 

Læringsmål

Viden

  • Indsigt i processer og styring af forskningsprojekter
  • Indsigt i forskning inden for specifikke områder af det sociologiske fagområde.

Færdigheder

  • kan på højt niveau beskrive og diskutere forskningsprocesser
  • kan på højt niveau beskrive og diskutere muligheder og begrænsninger ved specifikke forskning
  • arbejde problemorienteret inden for rammerne af specifikke forskningsområder
  • kan udvikle sociologiske problemformuleringer relevante for specifikke forskningsområder
  • kan udvikle sociologiske forskningsdesigns relevante for specifikke forskningsområder
  • formidle akademisk arbejde til fagfæller

Kompetencer

  • På et selvstændigt grundlag at udvælge, formulere, og kritisk diskutere relevante problemformuleringer og forskningsdesign inden for specifikke forskningsområder

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer, øvelser samt eventuel klyngevejledning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til sociologisk forskningsarbejde
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerInformation om tilladte hjælpemidler fremgår af semesterbeskrivelsen
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Yderligere uddybning og specificering kan findes i gældende semesterbeskrivelser og moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Sociological Research
ModulkodeKASOC2024_IF
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet