Forløbsanalyse på registre

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med dette kursus er at give de studerende en introduktion til forløbsanalyser på registerdatabaser, da en sådan indføring i kvantitative metoder i forbindelse med longitudinelle design, giver de studerende mulighed for gennem kvantitative sociologiske analyser at studere forandring og stabilitet.

Indhold
Kurset starter med en introduktion til simple ikke-parametriske metoder for forløbsanalyser, men fokuserer primært på en af de mest anvendte modeller til studier af hændelser – nemlig Cox’s regressionsmodel. Der arbejdes både med faste, ikke-tidsvarierende og tidsvarierende baggrundsvariable. Kurset vil samtidig indeholde en introduktion til sekvensanalyse af forløbsdata. Derudover vil muligheder og udfordringer i anvendelsen af registerdata til sociologisk analyse løbende blive diskuteret, specielt vil der blive lagt vægt på operationalisering af registerdata. Kurset bygger videre på kvantitative metode kurser på 4. og 5. semester og i forhold til operationalisering trækkes der på indsigter fra valgfaget i surveymetodik (4. semester af bacheloruddannelsen i sociologi)

Læringsmål

Viden

 • viden om de teoretiske forudsætninger for de præsenterede metoder og analysestrategier
 • viden om forudsætninger for det empiriske materiale ifm. anvendelse af de præsenterede metoder og analysestrategier
 • viden om indhold og opbygning af registerdata i Danmark
 • viden om potentialer og begrænsning i anvendelse af de præsenterede metoder på en sociologisk problemstilling

Færdigheder

 • kan gengive og redegøre for centrale grundbegreber, forudsætninger og forståelser af de præsenterede metoder og analysestrategier
 • kan vurdere og diskutere empiriske materiales kvalitet i relation til arbejdet med de præsenterede metoder og analysestrategier
 • kan diskutere og redegøre for potentialer og begrænsninger i de forskellige præsenterede metoder og analysestrategier
 • kan kritisk vurdere og diskutere relevante metoder og analysestrategier i en konkret analyse af en sociologisk problemstilling
 • kan reflektere over og analysere sociologiske problemstillinger med anvendelse af de præsenterede metoder, analysestrategier samt relevant empiriske materiale

Kompetencer

 • selvstændigt indhente, vurdere og bearbejde relevant empirisk materiale til en analyse af en sociologiske problemstilling
 • selvstændigt at identificere, belyse, diskutere og analysere sociologiske problemstillinger med inddragelse af relevante empirisk materiale, metoder og analysestrategier fra kurset

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForløbsanalyse på registre
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerInformation om tilladte hjælpemidler fremgår af semesterbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Yderligere uddybning og specificering kan findes i gældende semesterbeskrivelser og moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelEvent History Analysis Applied to Longitudinal Administrative Data
ModulkodeKASOC2024_FA
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet