Biografisk narrativ metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med kurset er at give den studerende en videregående indføring i og overblik over den kvalitative del af biografiforskningens metodiske univers. Det er målet, at den studerende tilegner sig centrale begreber i biografisk/narrativ forskning, kvalitative biografiske/narrative metoder og deres anvendelse, samt om analyse af kvalitativt biografisk/narrativ datamateriale herunder de forskellige bagvedliggende teoretiske forståelser.

Indhold
Kurset bygger videre på generel kvalitativ metode og viderefører og udvikler en forståelses- og anvendelsesramme, som bygger på både metodiske og teoretiske begreber.

Kurset falder i tre dele. Først placeres brugen af biografisk narrativ metode i en sociologihistorisk sammenhæng og centrale teoretiske og metodologiske begrebsdannelser introduceres. Dernæst præsenteres forskellige analytiske rammer for arbejdet med og analyse af biografisk datamateriale. Afslutningsvist rettes fokus mod konkret anvendelse af livsfortællinger som kvalitativ metode til analyse af sociologiske problemstillinger. Der arbejdes med indsamling og analyse af biografisk datamateriale herunder gennemførelse og analyse af biografisk narrative interviews.

Læringsmål

Viden

  • viden om de teoretiske forudsætninger for de præsenterede metoder og analysestrategier
  • viden om forudsætninger for det empiriske materiale ifm. anvendelse af de præsenterede metoder og analysestrategier
  • viden om potentialer og begrænsning i anvendelse af de præsenterede metoder og analysestrategier på en sociologisk problemstilling

Færdigheder

  • kan gengive og redegøre for centrale grundbegreber, forudsætninger og forståelser af de præsenterede metoder og analysestrategier
  • kan vurdere og diskutere empiriske materiales kvalitet i relation til arbejdet med de præsenterede metoder og analysestrategier
  • kan diskutere og redegøre for potentialer og begrænsninger i de forskellige præsenterede metoder og analysestrategier
  • kan kritisk vurdere og diskutere relevante metoder og analysestrategier i en konkret analyse af en sociologisk problemstilling
  • kan reflektere over og analysere sociologiske problemstillinger med anvendelse af de præsenterede metoder, analysestrategier samt relevant empiriske materiale

Kompetencer

  • selvstændigt indhente, vurdere og bearbejde relevant empirisk materiale til en analyse af en sociologiske problemstilling
  • selvstændigt at identificere, belyse, diskutere og analysere sociologiske problemstillinger med inddragelse af relevante empirisk materiale, metoder og analysestrategier fra kurset

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBiografisk narrativ metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerInformation om tilladte hjælpemidler fremgår af semesterbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Yderligere uddybning og specificering kan findes i gældende semesterbeskrivelser og moodle

Fakta om modulet

Engelsk titelBiographical Narrative Method
ModulkodeKASOC2024_BM
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet