SE i sundheds- og sygdomssociologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulerne består af et projektarbejde, hvorigennem den studerende i relation til en konkret og afgrænset problemstilling skal anvende relevante sociologiske teorier, begreber og metoder til belysning og analyse. Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper.

Mål
Målet for modulerne er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at dokumentere kendskab til og anvendelse af sociologisk teori og metode på et videregående niveau i relation til en konkret problemstilling inden for specialiseringens emneområde.

 

Læringsmål

Viden

  • opnår en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

  • kan udforme og argumentere for en relevant problemformulering inden for specialiseringens emneområde
  • kan vurdere og formidle centrale teorier i relation til den valgte problemstilling
  • kan vurdere og relatere relevante forskningsbidrag til den aktuelle problemstilling

Kompetencer

  • På et selvstændigt grundlag og i samarbejde kan udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSE i sundheds- og sygdomssociologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet evalueres gennem projektarbejde ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSTS in Sociology of Health and Illness
ModulkodeKASOC2022UP1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet