Projektorienteret forløb

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Inden påbegyndelsen af det projektorienterede forløb skal der forelægge en godkendt og underskrevet kontrakt.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
I det projektorienterede forløb indgår den studerende som praktikant i en konkret organisation og løser arbejdsopgaver på et akademisk niveau, der har afsæt i sociologiske relevante problemstillinger, metoder eller teorier og begrebsdannelser. Den studerende skal udarbejde en praktikrapport på baggrund af arbejdsopgaverne og erfaringerne fra praktikopholdet.

Mål
Målet med det projektorienterede forløb er, at den studerende opnår en arbejdsmæssig erfaring med løsning af sociologiske opgaver af relevans for fagsociologer i organisationer under forudsætninger, der svarer til fremtidige arbejdsvilkår.

Læringsmål

Viden

  • opnår indsigt i det konkrete arbejde som sociolog i en arbejdsorganisation
  • opnår indsigt i praktiske teamsamarbejder, og hvorledes opgaveløsninger i tværfaglige miljøer planlægges

Færdigheder

  • kan omsætte sociologisk teoretiske og metodiske problemstillinger til praktiske organisatoriske løsninger
  • kan vurdere og argumentere for kvalitative og kvantitative metoders relevans for gennemførelse af konkrete praktiske sociologiske analyser
  • kan vurdere og argumentere for sociologiske teorier og begrebsdannelsers relevans for gennemførelse af konkrete praktiske sociologiske analyser
  • kan arbejde med flere opgaver på samme tid

Kompetencer

  • har evnen til at udføre sociologisk arbejde i en arbejdsorganisation
  • kan reflektere over det problemorienterede projektarbejdes relevans for det praktiske sociologiske arbejde, herunder også for betydningen af arbejdets organisering (projektstyring) og samarbejdsrelationer

Undervisningsform

Det projektorienterede forløb gennemføres som løsning af konkrete arbejdsopgaver på praktikstedet, faglig vejledning på praktikstedet samt undervisning og vejledning på uddannelsen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Deltagelse i den mundtlige eksamen forudsætter aktiv deltagelse i forløbet. Krav til aktiv deltagelse fremgår af semesterbeskrivelsen.

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Skriftlig
ECTS25
Tilladte hjælpemidlerInformation om tilladte hjælpemidler fremgår af semesterbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented Course
ModulkodeKASOC2022P9
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS25
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet