Sociologisk metodespecialisering: Videregående kvalitativ metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med kurset i videregående kvalitativ metode er at sætte de studerende i stand til at bruge kvalitative metoder på et videregående niveau i praksis. Vi har særligt fokus på håndværket og tilgangen som vigtige komponenter i kvalitativ arbejde

Indhold
Der arbejdes med øvelser, som tillader at de studerende får mulighed for at prøve kræfter med kvalitative metoder i praksis, hvad enten de har valgt at tage faget på 5 eller 10 ECTS points. Vi trækker på eksempler fra kvalitativ forskning, herunder eksempler på etnografisk arbejde, dokumentstudier og kvalitative interviewmetoder. Faget bygger videre på kurset i kvalitative metoder fra bacheloruddannelsens 3. semester. Det forventes, at de studerende engagerer sig i diskussionerne og aktiviterene.

Læringsmål

Viden

  • en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

  • vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau
  • beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

  • evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociologisk metodespecialisering: Videregående kvalitativ metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociological Methods Specialisation: Advanced Qualitative Methods
ModulkodeKASOC2022KVL
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet