Sociologisk metodespecialisering: Korrespondanceanalyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Målet for specialiseringen er, at den studerende tilegner sig en videregående anvendelsesorienteret forståelse for korrespondanceanalyse og relaterede metoder. Den studerende skal sættes i stand til at anvende korrespondanceanalysen på (tværsnits-) spørgeskemadata til belysning af konkrete sociologiske problemstillinger samt at reflektere over metoden i relation til andre kvantitative metoder.

Indhold
Kurset giver en videregående indføring i korrespondanceanalyse og i klyngeanalyse i forlængelse heraf. Der lægges ud med en introduktion til både korrespondanceanalyse og til softwarepakken SPAD. Forskellige elementer af korrespondanceanalyse og klyngeanalyse introduceres løbende i de enkelte forelæsninger. I de tilknyttede øvelser arbejdes der på et udleveret datasæt (eller eget datasæt) med henblik på løbende at tilføje elementer til den samme grundlæggende analysemodel.

Læringsmål

Viden

  • opnår en videregående indsigt i den aktuelle metode, dens grundbegreber, teoretiske ophav og dens praktiske anvendelse

Færdigheder

  • kan gengive og redegøre for grundbegreber og centrale forståelser inden for den aktuelle metode på et videregående plan
  • kan reflektere over og analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af den aktuelle metode
  • kan relatere, sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved den aktuelle metode og dens forskellige analysestrategier

Kompetencer

  • har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociologisk metodespecialisering: Korrespondanceanalyse
Prøveform
Skriftlig
Modulerne evalueres ved en individuel skriftlig prøve af en uges varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen med ekstern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociological Methods Specialisation: Correspondence Analysis
ModulkodeKASOC20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet