Projektarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulerne består af et projektarbejde, hvorigennem den studerende i relation til en konkret og afgrænset problem-stilling skal anvende relevante sociologiske teorier, begreber og metoder til belysning og analyse. Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper.

Mål
Målet for modulerne er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at dokumentere kendskab til og anvendelse af sociologisk teori og metode på et videregående niveau i relation til en konkret problemstilling inden for specialiseringens emneområde.

Læringsmål

Viden

 • opnår en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
 • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

 • kan vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et højt fagligt niveau
 • kan beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
 • kan relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
 • kan udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
 • kan vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde
 • kan udforme og argumentere for en relevant problemformulering inden for specialiseringens emneområde
 • kan vurdere og formidle centrale teorier i relation til den valgte problemstilling
 • kan vurdere og relatere relevante forskningsbidrag til den aktuelle problemstilling

Kompetencer

 • På et selvstændigt grundlag og i samarbejde har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde med emnespecialisering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet evalueres sammen med modul 1 eller 4 gennem projektarbejde ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med intern censur.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Work
ModulkodeKASOC20202A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet