Sociologisk emnespecialisering: Sundheds- og sygdomssociologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med dette kursus er at give de studerende en indføring i den bindestregssociologi (og beslægtede discipliner f.eks. folkesundhedsvidenskab, social epidemiologi, medicinsk antropologi mm), der beskæftiger sig med sundhed og sygdom og de samfundsmæssige processer, der påvirker disse fænomener. Undervisningen er struktureret i 4 overordnede temaer: ’social patterning of health’, ’oplevelser og erfaringer med sygdom og sundhed’ og ’medicinsk viden og medikalisering’, hvor de studerende introduceres til blandt andet epidemiologiske grundbegreber, forskellige forståelser af sygdom og sundhed, medikalisering, årsager og forklaringer på social ulighed i helbred mm. Kurset indledes med et tema, hvor grundlæggende viden om sygdom og sundhed og det danske sundhedsvæsen gennemgås og hvor forskellige visioner for sociologiens rolle i analysen af sundhed og sygdom fremlægges og diskuteres. For studerende på specialiseringssporet indgår endvidere et tema der kobler sundhed- og sygdom med et rumligt perspektiv.

Indhold
Der trækkes løbende på elementære sociologiske begreber og metoder, der indgår som pensum på de obligatoriske dele af bacheloruddannelsen i sociologi.

Læringsmål

Viden

  • en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

  • vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau
  • beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

  • evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulerne afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociologisk emnespecialisering: Sundheds- og sygdomssociologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet evalueres ved mundtlig eksamen med udgangspunkt i en skriftlig port folio. Hvis der afleveres i gruppe eksamineres der i gruppe. Der gives karakter efter 7-skalaen med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociological Thematic Specialisation: Sociology of Health and Illness
ModulkodeKASOC20201B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet