Specialeforberedende kursus

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Der udarbejdes et specialeforberedende essay, som har til hensigt at indkredse en sociologisk problemstilling, der kan danne udgangspunkt for kandidatspeciale.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende mulighed for at belyse relevante problemstillinger inden for et sociologisk emneområde og foretage en bearbejdelse af disse med udgangspunkt i sociologiske teorier og eksisterende forskningslitteratur.

Læringsmål

Viden

  • opnår dybtgående viden om en afgrænset sociologisk problemstilling

Færdigheder

  • kan udforme og argumentere for en relevant problemformulering inden for et afgrænset sociologisk emneområde
  • kan vurdere og formidle centrale teorier i relation til den valgte problemstilling
  • kan vurdere og relatere relevante forskningsbidrag i relation til den aktuelle problemstilling
  • kan redegøre for specialeprojektets organisering, herunder for projektdesign, en eventuel empiriindsamling, samarbejdsrelationer i projektarbejdet og tidsplan for specialet

Kompetencer

  • på selvstændigt grundlag kan redegøre for problemstillingens relevans ved hjælp af sociologisk forskningslitteratur og relatere dette til andre forskningstraditioner på området
  • kan planlægge og organisere et projektforløb

Undervisningsform

Modulet afvikles som seminarer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpecialeforberedende kursus
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet evalueres ved aktivt fremmøde. Krav til aktivt fremmøde fremgår af semesterbeskrivelsen
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPreparatory Course, Master’s Thesis
ModulkodeKASOC202011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet