Samtidsdiagnoser og afvigelser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
The purpose of this course is to address various theoretical and empirical aspects of contemporary sociology relating particularly to the topics of deviance and diagnosis of the times – and how these topics interrelate.

It does so by introducing the students to a wide variety of contemporary sociological (but also social- philosophical, social-psychological etc.) analysis and theories that covers the fields in mention.

The course is not only, however, introductory. It provides the students with the analytical skills enabling them to link empirical and theoretical forms of sociological analysis with each other, and ensures that the students can apply the different perspectives on contemporary society, especially relating to problems of deviance and challenges related to diagnosis of the times.

Moreover, the students will learn to understand as well as analyze argumentation, key concepts and historical background of the perspectives in question.

Indhold
The purpose of this course is to address various theoretical and empirical aspects of contemporary sociology relating particularly to the topics of deviance and diagnosis of the times – and how these topics interrelate.

This course programme – that mainly deals with the interconnection of macro-sociological perspectives/theories and empirical studies - is particularly connected with “Hverdagsliv, Kultur og Emotioner” (Everyday Life, Culture and Emotions), which provides the students with a more micro- sociological oriented approach (theories and perspectives) to doing empirical work.

Læringsmål

Viden

Det er målet at den studerende efter modulet opnår:

  • en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

Det er målet at den studerende efter modulet kan:

  • vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau
  • beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

Det er målet at den studerende efter modulet har:

  • evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamtidsdiagnoser og afvigelser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet evalueres ved mundtlig eksamen med udgangspunkt i en skriftlig port folio. Hvis der afleveres i gruppe eksamineres der i gruppe. Der gives karakter efter 7-skalaen med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Deviance and Diagnosis of the Times
ModulkodeKASOC20184C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet