Projektorienteret forløb

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at 1. og 2. semester er bestået, og at der foreligger en godkendt og underskrevet kontrakt.

Studienævnet kan dispensere, hvis der foreligger usædvanlige forhold, og hvis studienævnet samtidigt vurderer, at den studerende har de faglige forudsætninger for at kunne påbegynde modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

Projektorienteret forløb i virksomhed og/eller organisation. Seminarer på uddannelsen understøtter forløb og rapportskrivning.

Virksomhed og/eller organisation og rapportens problemstilling skal godkendes af studienævnet og/eller koordinator.

Mål

Målet for det projektorienterede forløb er at give den studerende mulighed for at profilere sit studie og uddybe sine kompetencer i forhold til socialt arbejdes praksis i institutionelle omgivelser. Den studerende kan afprøve og få erfaringer med at omsætte viden, teorier og metoder tilegnet på uddannelsen i praksis. Forløbet kan tages i Danmark eller udlandet.

Læringsmål

Viden

  • Har viden om teorier og metoder tilegnet på studiet, som er relevante for opgaveløsninger som Kandidat i Socialt Arbejde i en organisation eller virksomhed
  • Har viden om hvordan PBL kan anvendes som redskab i løsning af opgaver i det Projektorienterede forløb

Færdigheder

  • Kan identificere og analyse konkrete socialfaglige problemstillinger i en institutionel kontekst med baggrund i en teoretisk referenceramme
  • Kan identificere og analysere konsekvenser ved at anvende en bestemt teoretisk referenceramme som analysegrundlag på en konkret social institutions/organisations problemstillinger
  • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL-orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

  • Kan kritisk reflektere over sin profil i en praksisrettet lokal kontekst på baggrund af den viden, der er tilegnet på studiet
  • Kan anvende og begrunde relevante fagelementer på socialfaglige og institutionelle problemstillinger i relation til socialt arbejde i en social institution/organisation
  • Kan planlægge og samarbejde i et tværfagligt team vedrørende løsningen af én eller flere opgaver
  • Kan formidle resultater skriftligt og mundtligt til anvendelse i praksis
  • Kan analysere og reflektere over egen læreproces i praktikforløbet skriftligt og mundtligt

Undervisningsform

Undervisningsformen i Projektorienteret forløb vil være afhængig af forholdene på praktikstedet og vil bestå i et projektorienteret selvstudie. I opgaveløsning på praktikstedet vil PBL som læringsprincip være et naturligt udgangspunkt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented Course
ModulkodeKASOA20246
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet