Social marketing og adfærdsdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at kvalificere den studerende til at planlægge, analysere, og implementere kampagner inden for feltet social marketing, som skal forstås som marketing, der har til formål at påvirke og/eller ændre menneskers adfærd. Eksempler på social marketing kampagner kan således være relateret til en bred vifte af emner såsom adfærd i forhold til miljø, kriminalitetsforebyggelse, sundhed, integration, trafiksikkerhed, gruppeadfærd, etc.  En del af modulet vil endvidere fokusere specifikt på adfærdsdesign (også kaldet nudging) i teori og praksis, herunder forholdet mellem adfærdsdesign, kontekst og menneskers adfærd.

Læringsmål

Viden

  • det teoretiske felt som omkranser social marketing (herunder også forskellen på social og ”almindelig” kommerciel marketing) og adfærdsdesign
  • centrale modeller og teorier inden for social marketing og adfærdsdesign, inklusiv relevante sociokulturelle teorier
  • ændringer i konteksten, online og i den fysiske verden, som årsag til menneskers ændrede adfærd.

Færdigheder

  • at arbejde strategisk og praktisk med social marketing og adfærdsdesign
  • at tilrettelægge, analysere, implementere og evaluere kampagner og andre projekter, hvor formålet er at ændre en udvalgt målgruppes adfærd
  • at arbejde med og som del af social marketing teams og organisationer

Kompetencer

  • at planlægge social marketing kampagner og adfærdsdesign, som kan medvirke til forandring.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocial marketing og adfærdsdesign
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de teorier og metoder, der er præsenteret inden for det udvalgte område.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Marketing and Nudging
ModulkodeKASIV201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet