Tværfagligt projektmodul

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et projektbaseret emnestudie som kombinerer dele af Kulturforståelses fagområder samt den studerendes centralfag.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Projektvejledning og selvstændigt projektarbejde.

 

Læringsmål

Viden

  • omfattende og nuanceret viden om den teoretiske, empiriske og metodiske baggrund for den valgte problemstilling
  • detaljeret viden om det i projektet behandlede fagområde samt beherskelse af de til fagområdet knyttede kompetencer og færdigheder
  • præcis og nuanceret indsigt i den i projektet behandlede teori og de i projektet valgte metoder.

Færdigheder

  • selvstændigt at formulere, analysere og belyse en tværfaglig teoretisk og empirisk relevant problemstilling indenfor kulturforståelse samt den studerendes centrale fag
  • at tilrettelægge projektarbejdets tværfaglige vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemformulering.

Kompetencer

  • at forholde sig kritisk-analytisk til egen viden og herudfra selvstændigt at kunne vælge og tilrettelægge et tværfagligt fordybelsesområde
  • at evaluere vidensressourcer selvstændigt og kritisk
  • at anvende de i projektet valgte metoder på en bevidst, kritisk og reflekteret måde
  • at formidle projektarbejdets tværfaglige resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTværfagligt projektmodul
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve.
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejde-de projekter.
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInterdisciplinay Project
ModulkodeKASFKULT2206
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i engelsk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet