Kultur og formidling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en indføring i forholdet mellem kultur og formidling, kulturelle processer og formidlingsmæssige strategier samt forskellige samfundsmæssige, æstetiske og medierede sammenhænge for kulturel kommunikation og interaktion.

Læringsmål

Viden

 • indsigt i tværkulturelle samfundsmæssige, æstetiske og medierede transformationer, interaktioner og kommunikationer
 • teoretisk og praktisk viden om formidlingsmæssige muligheder og forhindringer i kulturel kommunikation
 • viden om muligheder for digital formidling i kulturel kommunikation
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området på baggrund af et projektarbejde.

Færdigheder

 • evne til på et højt niveau at identificere, beskrive og analysere historiske og moderne kulturfænomener og kulturelle problemstillinger i en formidlingsmæssig kontekst
 • evne til i offentlige eller erhvervsfaglige sammenhænge at formidle tværkulturel indsigt
 • evne til at anvende teoretisk og praktisk viden om samfundsmæssige, æstetiske og medierede udviklingstendenser i forbindelse med kulturel kommunikation og interaktion
 • evne til at kombinere og planlægge problemstillinger og formidlingsmæssige strategier gennem projektarbejde
 • evne til at inddrage digitale medier i udarbejdelse af strategier til kulturformidling
 • evne til at diskutere og vurdere betydningen af planlægning og organisering af projektorienterede problemstillinger for effekten af læringsprocessen.

Kompetencer

 • kompetence til at reflektere over forholdet mellem kultur, kulturprocesser og kulturformidling
 • kompetence til at arbejde professionelt og/eller akademisk i organisationer med tværkulturel kommunikation, kulturanalyse og kulturformidling
 • kompetence til at håndtere medierede, digitale og æstetiske praksisser i bred forstand
 • kompetence til at indgå i forskningsbaserede uddannelser, herunder ph.d.-sammenhænge.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur og formidling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve.
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejde-de projekter.
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture and Dissemination
ModulkodeKASFKULT2205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i engelsk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet