Identitet og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet undersøger identitetsdannelse og etik i et samfundsmæssigt perspektiv. Det omfatter en indføring i problematikker, der knytter sig til identitetsdannelse set ud fra et filosofisk og et sociologisk perspektiv, herunder i forhold til etiske problemstillinger, der kan opstå i mødet mellem mennesker.

Læringsmål

Viden

  • viden om kulturelle, socialpsykologiske og historiske dimensioner i identitetsdannelse
  • viden om samfundsmæssige problematikker, der knytter sig til identitetsdannelse, etik og kulturmøder
  • indsigt i forholdet mellem etik og identitet.

Færdigheder

  • evne til at identificere samfundsmæssigt relevante problematikker, der knytter sig til identitet, etik og kultur
  • evne til at forholde sig analytisk differentieret til identitetsmæssige problemstillinger på baggrund af kulturelle transformationer og kulturmøder i såvel reelle som virtuelle kontekster
  • evne til at stille samtidsdiagnoser, der relaterer sig til identitetsdannelse, etik og samfund, herunder i forhold til digitale problematikker.

Kompetencer

  • kompetence til at forbinde identitets- og kulturforståelse med filosofiske og sociologiske teorier
  • kompetence til at reflektere over filosofiske og sociologiske teoriers anvendelighed i forhold til identitets- og kulturforståelse
  • kompetence til tværfaglig problemløsning i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdentitet og samfund
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve i form af en bunden 5-dages hjemmeopgave.
Besvarelsen må højst være på 12 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIdentity and Society
ModulkodeKASFKULT2202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i engelsk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet