Aktuelle kulturbegreber og problemstillinger

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til og indføring i aktuelle kulturbegreber og problemstillinger med særligt fokus på relation mellem kulturteori og kulturel praksis.

 

Læringsmål

Viden

  • viden om aktuelle kulturbegreber og kulturteori, samt nyere forskning inden for feltet
  • bevidsthed om aktuelle kulturelle problemstillinger og årsagerne hertil
  • indsigt i relevante vinklinger på og formidlingsmæssige muligheder for løsninger af praktiske kulturelle problemstillinger.

Færdigheder

  • evne til at opsøge, identificere og benytte nyere kulturbegreber i aktuelle sammenhænge
  • evne til at sætte sig ind i og forstå rammesætningen for aktuelle kulturelle problemstillinger.
     

Kompetencer

  • kompetence til at arbejde innovativt, kritisk og problemløsende med kulturelle komplikationer.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAktuelle kulturbegreber og problemstillinger
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve i form af en eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:

Et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes ar-bejde inden for modulets kompetenceområder samt den studerendes redegørelse for por-teføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved modulets start.

Porteføljen bedømmes af eksaminator.
Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portefølje.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCurrent Cultural Concepts and Problems
ModulkodeKASFKULT2103
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i engelsk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet