Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning for at deltage i modulet, at den studerende har bestået alle tidligere moduler på kandidatuddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at de studerende får erfaring med selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre et større arbejde, der skal sikre en dybdegående og videregående teoretisk og metodisk behandling af en afgrænset problemstilling, som ligger inden for et eller flere af samfundsfags hovedområder.

Der udarbejdes et speciale, hvor de studerende med anvendelse af relevante teorier og metoder analyserer en selvvalgt og afgrænset problemstilling.

Læringsmål

Viden

 • Om hvorledes man kan identificere og afgrænse en videnskabelig problemstilling inden for samfundsfags områder, som giver mulighed for selvstændig analyse, teoretisering, refleksioner og perspektivering på højt niveau.

Færdigheder

 • I selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse med brug af relevante begreber/teorier, tilgange og metoder på højeste faglige niveau.
 • I at forholde sig kritisk og dybdegående til det i undersøgelsens anvendte teoretiske, metodiske og empiriske grundlag.
 • I dybdegående at analysere og kritisk vurdere andre tilgange, begreber og forskningsresultater inden for den valgte problemstilling.
 • I at formidle ovenstående såvel skriftligt som mundtligt på en systematisk og velstruktureret måde og i et klart og korrekt sprog.

Kompetencer

 • Til at tilrettelægge og udføre et større og dybdegående undersøgelsesarbejde på højeste faglige niveau.
 • Til selvstændigt at igangsætte og gennemføre et samarbejde med andre faggrupper og indgå i projektorienterede læringsmiljøer på højeste faglige niveau.
 • Til at styre og løse komplekse undersøgelses-, analyse-, udviklings- og undervisningsvisningsopgaver
 • Til at perspektivere egen undersøgelse til en større samfundsmæssig kontekst
 • Til at reflektere over egen læring og egen faglig udvikling
 • Til at reflektere over personlige kompetencer og udvikling heraf.

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning og evt. specialeseminar.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKASAMF202207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet