Flerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har en grundlæggende viden om samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset er designet til at give en dybdegående, flerfaglig og kritisk viden om udvalgte samfundsrelevante emner. Der lægges vægt på forskningsmetoder og løsninger, der muliggør at undersøge samfundsvidenskabelige spørgsmål og problematikker ud fra en tværfaglig metodisk og teoretisk tilgang. Modulets udvalgte emner kan variere fra år til år.

 

Læringsmål

Viden

  • Om centrale teorier og begreber, metoder og forskningstilgange indenfor disciplinen, såvel historisk som aktuelt
  • Om samspil mellem videnskabsteori, problemstillinger, teorier, design og metoder i forhold til samfundsrelevante og aktuelle problemstillinger
  • Om pædagogiske og didaktiske forskningstilgange, der kan anvendes til formidling af samfundsrelevante problemstillinger i en gymnasial/ungdomsuddannelsesmæssig eller i en erhvervsmæssig kontekst

Færdigheder

  • I at anvende centrale teorier, begreber og samfundsvidenskabelige metoder til at analysere og forstå aktuelle samfundsrelevante problemstillinger
  • I at sammenligne, vælge og anvende tværfaglige forskningstilgange, og kritisk evaluere disse
  • I at formidle aktuelle problemstillinger, deres udviklingstendenser og samfundsrelevans inden for projektorienterede læringsmiljøer, i en gymnasial/ungdomsuddannelsesmæssig kontekst, eller i forhold til relevante organisationer

Kompetencer

  • Til at gennemføre kvalificerede og grundige analyser af aktuelle samfundsrelevante problemstillinger med anvendelse af tværfaglige videnskabelige teorier, begreber og metoder
  • Til at løse komplekse udrednings-, analyse- og undervisningsopgaver, samt til at evaluere de anvendte videns elementers vigtighed, styrker og begrænsninger

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFlerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Issues in Society from a Multidisciplinary Perspective
ModulkodeKASAMF202203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle