Nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er i forlængelse af det grundlæggende sociologikursus på bacheloruddannelsen at give den studerende et overblik over og videregående indsigt i nyere sociologiske teorier og begrebsdannelser samt aktuelle sociologiske hovedtemaer og problemstillinger på både mikro-, meso-, og makroniveau.

Målet med modulet er endvidere at kvalificere de studerende til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for modulets faglige ramme.

Der udarbejdes en projektrapport, hvor de studerende på en selvvalgt aktuel problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber indenfor den faglige ramme af modulet.

Modulet evalueres gennem en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig projektrapport. Her udprøves den studerende både i elementer fra modulet, som den studerende har inddraget i projektrapporten såvel som elementer fra modulet, der ikke er inddraget i det skriftlige produkt.

Læringsmål

Viden

  • Om nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger på mikro, meso- og makroniveau

Færdigheder

  • I at afgrænse og formulere en aktuel videnskabelig problemstilling indenfor den faglige ramme af modulet
  • I at anvende relevante tilgange, teorier og begreber inden for den nyere sociologi i analyse af en konkret samfundsmæssig problemstilling på en systematisk måde
  • I kritisk at reflektere over og vurdere undersøgelsens metodologiske, metodiske, teoretiske og empiriske grundlag
  • I at sammenligne og vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige teoridannelser
  • I selvstændigt og i forpligtende samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse af et problem gennem projektarbejde

Kompetencer

  • Til selvstændigt at reflektere over nyere centrale sociologiske problemstillinger
  • Til at løse komplekse undersøgelses-, analyse-, og udviklingsopgaver inden for den faglige ramme af modulet
  • Til at indgå konstruktivt i projektorienterede læringsmiljøer
  • Til at reflektere over egen læring og tage ansvar for egen faglig udvikling

Undervisningsform

Forelæsninger med øvelser samt projektarbejde med tilknyttet vejledning og seminarer

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Sociological Concepts and Problems
ModulkodeKASAMF202201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle