Projektorienteret forløb

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektorienteret forløb, hvor de studerende udvælger en relevant problemstilling i relation til gymnasial undervisning og undersøger denne i relation til – og samarbejde med – en konkret uddannelsesinstitution. I undersøgelsen indgår refleksion i forhold til den studerendes centralfag og samfundsfag som sidefag.

Læringsmål

Viden

  • har viden om en konkret uddannelsesmæssig problemstilling i gymnasial kontekst
  • har viden om, hvordan relevante uddannelsesinstitutioner konkret håndterer en konkret problemstilling

Færdigheder

  • kan anvende modulets eksempel som grundlag for generelt at identificere hensigtsmæssige løsningsmodeller
  • kan anvende viden fra modulet til selvstændigt – og i samarbejde med andre – at udvikle og implementere hensigtsmæssige modeller for håndtering af fællesfaglige udfordringer.

Kompetencer

  • kan analysere løbende, undervisningsmæssige udfordringer i en gymnasial kontekst
  • kan samarbejde med andre om at analysere udfordringer og udvikle tilhørende løsningsmodeller
  • kan koble egen faglige viden til hensigtsmæssig løsning af fællesfaglige udfordringer
  • kan tage selvstændigt ansvar for egen læring og faglige udvikling.

Undervisningsform

Modulet evalueres med afsæt i en skriftlig rapport ved en mundtlig prøve med ekstern censur.

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 560 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented Work
ModulkodeKASAM20208
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet