Speciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at de studerende får erfaring med selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre et større arbejde, der skal sikre en dybdegående teoretisk og metodisk behandling af en afgrænset problemstilling, som ligger inden for et eller flere af samfundsfagshovedområder.

Der udarbejdes et speciale, hvor de studerende med anvendelse af relevante teorier og metoder analyserer en selvvalgt og afgrænset problemstilling.

Læringsmål

Viden

 • viden til at identificere og afgrænse en videnskabelig problemstilling inden for samfundsfags områder, som giver mulighed for selvstændig analyse, teoretisering og refleksioner
 • viden til at identificere, argumentere for og kritisk forholde sig til centrale tilgange, teorier, begreber og teorier på højt niveau

Færdigheder

 • færdigheder i at anvende de valgte tilgange, teorier, begreber og metoder på en systematisk måde
 • færdigheder i på en dybdegående måde at analysere og kritisk vurdere andre tilgange, begreber og forskningsresultater inden for den valgte problemstililing
 • færdigheder til kritisk refleksion over og vurdering af analysens metodiske, teoretiske og empiriske grundlag
 • færdigheder i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse af den valgte problemstilling

Kompetencer

 • kompetence til at styre og løse komplekse undersøgelses-, analyse-, udviklings- og undervisningsvisningsopgaver
 • kompetence til selvstændigt at igangsætte og gennemføre et samarbejde med andre faggrupper og indgå i projektorienterede læringsmiljøer
 • komptence til at reflektere over egen læring og egen faglig udvikling
 • kompetence til at reflektere over personlige kompetencer og udvikling heraf.

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning og evt. specialeseminar. 

Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspecialet og dettes omfang fremgår af moodle samt gældende eksamensregler.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 840 timer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en forudsætning, at alle tidligere eksaminer er bestået. Studienævnet kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Prøver

Prøvens navnSpeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig projektprøve med udgangspunkt i specialet
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKASAM20205
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet