Flerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har en grundlæggende viden om samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset er designet til at give dybdegående og flerfaglig viden om udvalgte samfundsrelevante emner. Der lægges vægt på forskningsmetoder og løsninger, der muliggør at undersøge samfundsvidenskabelige spørgsmål og problematikker ud fra en tværfaglig tilgang. Modulets udvalgte emner kan variere fra år til år.

Læringsmål

Viden

  • Om centrale teorier og begreber, metoder og forskningstilgange indenfor disciplinen såvel historisk som aktuelt
  • Om samspil mellem videnskabsteorier, problemstillinger, teorier, design og metoder i forhold til samfundsrelevante og aktuelle problemstillinger
  • Om pædagogiske og didaktiske forskningstilgange der kan anvendes til formidling af samfundsrelevante problemstillinger i en gymnasial/ungdomsuddannelsesmæssig eller i en erhvervsmæssig kontekst.

Færdigheder

  • I at afgrænse og formulere aktuelle samfundsvidenskabelige problemstillinger
  • I at anvende centrale teorier, begreber og samfundsvidenskabelige metoder til at analysere og forstå aktuelle samfundsrelevante problemstillinger.
  • I at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse af et problem gennem projektarbejde
  • I at sammenligne, vælge og anvende tværfaglige forskningstilgange og kritisk vurdere disse
  • I at formidle aktuelle problemstillinger, deres udviklingstendenser og samfundsrelevans inden for projektorienterede læringsmiljøer, i en gymnasial/ungdomsuddannelsesmæssig kontekst, eller i forhold til relevante organisationer

Kompetencer

  • Til på dybtgående vis at gennemføre kvalificerede og grundige analyser af aktuelle samfundsrelevante problemstillinger med anvendelse af tværfaglige videnskabelige teorier, begreber og metoder
  • Til at løse komplekse udrednings-, analyse og undervisningsopgaver samt til at evaluere de anvendte videnelementers vigtighed, styrker og begrænsninger

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser samt projektarbejde med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS svarende til en arbejdsindsats på 420 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFlerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Issues in Society from a Multidisciplinary Perspective
ModulkodeKASAM20204A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet