Flerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har en grundlæggende viden om samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset er designet til at give dybdegående og flerfaglig viden om udvalgte samfundsrelevante emner. Der lægges vægt på forskningsmetoder og løsninger, der muliggør at undersøge samfundsvidenskabelige spørgsmål og problematikker ud fra en tværfaglig tilgang. Modulets udvalgte emner kan variere fra år til år.

Læringsmål

Viden

  • Om centrale teorier og begreber, metoder og forskningstilgange indenfor disciplinen såvel historisk som aktuelt
  • Om samspil mellem videnskabsteorier, problemstillinger, teorier, design og metoder i forhold til samfundsrelevante og aktuelle problemstillinger
  • Om pædagogiske og didaktiske forskningstilgange der kan anvendes til formidling af samfundsrelevante problemstillinger i en gymnasial/ungdomsuddannelsesmæssig kontekst

Færdigheder

  • I at anvende centrale teorier, begreber og samfundsvidenskabelige metoder til at analysere og forstå aktuelle samfundsrelevante problemstillinger
  • I at sammenligne, vælge og anvende tværfaglige forskningstilgange og kritisk vurdere disse
  • I at formidle aktuelle problemstillinger, deres udviklingstendenser og samfundsrelevans inden for projektorienterede læringsmiljøer og i en gymnasial/ungdomsuddannelsesmæssig kontekst

Kompetencer

  • Til at gennemføre kvalificerede analyser af aktuelle samfundsrelevante problemstillinger med anvendelse af tværfaglige videnskabelige teorier, begreber og metoder,
  • Til at løse komplekse udrednings-, analyse og undervisningsopgaver og til at evaluere de anvendte videns elementers nyttighed og begrænsninger

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS svarende til en arbejdsindsats på 280 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFlerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Issues in Society from a Multidisciplinary Perspective
ModulkodeKASAM20204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet