Pædagogik og samfundsdidaktik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give de studerende en introduktion til aktuelle pædagogiske og samfundsfagsdidaktiske teorier og metoder inden for ungdomsuddannelserne.

Grundlæggende behandling af udvalgte problemstillinger vedr. pædagogik, læring og samfundsfagsdidaktik. Centralt står teorier om læring- og kompetenceudvikling, almen og samfundsfagsdidaktik samt klassisk og anvendt pædagogik.

Læringsmål

Viden

  • viden om teorier og begreber inden for pædagogik, læring og didaktik
  • viden om didaktiske overvejelser, der ligger bag den aktuelle samfundsfagsundervisning inden for det gymnasiale område

Færdigheder

  • til at relatere egne erfaringer med læreprocesser til udvalgte begreber og teorier inden for pædagogik, læring og didaktik til pædagogiske og didaktiske problemstillinger inden for det gymnasiale område

Kompetencer

  • til at fremstille elementer af denne oversigt og reflektere over et konkret undervisningsforløb inden for et samfundsfagligt emne

Undervisningsform

Modulet afvikles som forelæsninger og workshops. I forlængelse heraf kan der tilrettelægges en uddannelsesaktivitet i form af en minipraktik af 1-2 ugers varighed inden for det gymnasiale område.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS svarende til en arbejdsindsats på 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPædagogik og samfundsdidaktik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel prøve
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTeaching and Didactics of Social Studies
ModulkodeKASAM20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet