Projektarbejde: Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at kvalificere de studerende til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for den faglige ramme i modulet "Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger".

Der udarbejdes en projektrapport, hvor de studerende på en selvvalgt aktuel problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber inden for den faglige ramme i ovenstående modul.

 

Læringsmål

Viden

  • Om identifikation og afgrænsning af en videnskabelig problemstilling.
  • Om centrale tilgange, begreber og teorier fra modulet "Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger", der kan anvendes til at analysere, formulere og behandle en selvvalgt problemstilling.

Færdigheder

  • I at anvende de valgte tilgange, teorier, begreber og metoder på en systematisk måde.
  • I kritisk refleksion over og vurdering af analysens metodiske, teoretiske og empiriske grundlag.
  • I at afgrænse og formulere en videnskabelig problemstilling.
  • I selvstændigt og i forpligtende samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse af et problem gennem projektarbejde.

Kompetencer

  • Til at styre og løse komplekse undersøgelses-, analyse-, udviklings- og undervisningsvisningsopgaver
  • Til at igangsætte og gennemføre et samarbejde med andre faggrupper og indgå i projektorienterede læringsmiljøer
  • Til at reflektere over egen læring og tage ansvar for egen faglig udvikling. 

Undervisningsform

Projektarbejde med tilknyttet vejledning og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 280 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde: Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektmodulet udprøves sammen med kursusmodulet "Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger".
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProjectwork: Contemporary Sociological Concepts and Problems
ModulkodeKASAM20202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet