Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver den studerende et overblik over og indsigt i nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger i forlængelse af det grundlæggende sociologikursus på bacheloruddannelsen.

Målet med modulet er at give den studerende en videregående indsigt i nyere sociologiske hovedtemaer på både mikro-, meso- og makroniveau og centrale problemstillinger med dertil hørende teorier og begreber.

Læringsmål

Viden

  • Om nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger på mikro, meso- og makroniveauet.

Færdigheder

  • I at formulere, vurdere og formidle teoretiske problemstillinger ud fra sociologisk teori samt argumentere på et teoretisk, videnskabeligt grundlag.
  • I at sammenligne og vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige teoridannelser.
  • I at anvende relevante teoretiske begreber inden for den nyere sociologi i analyse af en konkret samfundsmæssig problemstilling.

Kompetencer

  • Til selvstændigt at reflektere over nyere centrale sociologiske problemstillinger.
  • Til at løse komplekse udrednings-, analyse-, og undervisningsopgaver inden for den faglige ramme af modulet.

 

Undervisningsform

Forelæsninger med øvelser og workshops.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger
Prøveform
Mundtlig
Modulet udprøves sammen med modulet ”Projektarbejde: Nyere sociologisk
begrebsdannelse og problemstillinger".
Der gives selvstændig bedømmelse af
hvert af modulerne.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulet evalueres gennem semestrets projektarbejde.

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Sociological Concepts and Problems
ModulkodeKASAM20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet