Semesterprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at udvide den studerendes kompetence inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder. Semesterprojektet forventes gennemført i tæt samarbejde med et relevant forskningsmiljø. Emnet for projektet vælges af den studerende og godkendes af studienævnet.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at de studerende efter modulet kan:

 • identificere videnskabelige problemstillinger inden for det samfundsøkonomiske felt,
 • demonstrere en videregående indsigt i de for problemstillingen relevante økonomiske teorier,
 • reflektere over samfundsøkonomiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag,
 • dokumentere og reflektere over anvendt metode i projektet,
 • anvende økonomisk teori, metode og redskaber på konkrete problemstillinger fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt,
 • udvælge relevant teori, metode og data, og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller,
 • udarbejde en skriftlig og mundtlig fremstilling af projektets problemstilling, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt spro
 • foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng,
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar,
 • argumentere og diskutere på et videnskabeligt grundlag,
 • tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning i forbindelse med samarbejde med forskningsmiljø eller forskningsprojekt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester Project
ModulkodeKASAØ20137
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet