Semesterprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen særlige forudsætninger for deltagelse i modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med semesterprojektet er, at give den studerende mulighed for at analysere en afgrænset samfundsøkonomisk problemstilling efter eget valg med udgangspunkt i relevant økonomisk litteratur og datamateriale. Projektet kan udarbejdes i grupper (gruppestørrelse max 4 personer) eller individuelt.

Projektarbejdet skal beskæftige sig med en samfundsøkonomisk problemstilling på et videregående niveau med et teoretisk og/eller empirisk udgangspunkt.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at de studerende efter modulet kan:

 • identificere videnskabelige problemstillinger inden for det samfundsøkonomiske felt,
 • demonstrere en videregående indsigt i de for problemstillingen relevante økonomiske teorier,
 • reflektere over samfundsøkonomiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag,
 • dokumentere og reflektere over anvendt metode i projektet,
 • anvende økonomisk teori, metode og redskaber på konkrete problemstillinger fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt,
 • udvælge relevant teori, metode og data, og på et videnskabeligt grundlag diskutere og opstille løsningsmodeller,
 • udarbejde en skriftlig og mundtlig fremstilling af projektets problemstilling, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt sprog
 • foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng,
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar,
 • argumentere og diskutere på et videnskabeligt grundlag,
 • tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven omfatter mundtlig fremlæggelse og diskussion med udgangspunkt i projektet.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester Project
ModulkodeKASAØ20135
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet