Mikroøkonometri

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give de studerende viden om og færdigheder i anvendelse af avancerede økonometriske metoder i forlængelse af bacheloruddannelsens økonometriundervisning. Økonometrimodulet på kandidatdelen fokuserer på forløbsanalyser på baggrund af registerdata og deres anvendelse i forhold til analysen af samfundsøkonomiske problemstillinger.

Undervisningen tilrettelægges som et integreret forløb mellem undervisning i de relevante økonometriske metoder og værktøjer og øvelsesopgaver.

Undervisning i forståelse af hvordan man kan bruger register databasen og anvendelsen af forskellige overlevelsesmodeller, herunder Cox regressions modeller.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at de studerende efter modulet kan:

 • redegøre for strukturen af den danske registerdatabase og måden hvorpå den er bygget op,
 • forstå fordele og udfordringer ved anvendelsen af en sådan type af registerdatabase
 • redegøre for udfordringen med censurering og hvordan dette stadigvæk har værdi, når man anvender forløbsanalyse,
 • demonstrere indsigt i de forskellige metoder for forløbsanalyse herunder Cox,
 • forstå og forholde sig kritisk til de fordele og ulemper, der er forbundet med denne type økonometriske analyser,
 • analysere forløb ved hjælp af longitudinelle økonometriske metoder, herunder overlevelsesanalyse og cox-regressionsanalyse,
 • evaluere empiriske studier som anvender sådan en økonometriske metode,
 • demonstrere indsigt i longitudinelle tankemåder,
 • udvise indsigt i de danske registres muligheder,
 • demonstrere en evne til at lave en stikprøve som er relevant for at svare på en given problemformulering,
 • vurdere, om den empiriske fremgangsmåde der er valgt, på tilfredsstillende måde løser det problem, der skal analyseres,
 • anvende relevant software til at løse empiriske problemer og fortolke resultater fra computer output,
 • præsentere analyseresultater i et klart sprog,
 • forstå og anvende økonometriske overlevelsesmetoder,
 • estimere og teste teoretiske modeller,
 • læse og forstå tidsskriftartikler der indeholder empiriske økonometriske arbejder, og samtidigt forholde sig kritisk til disse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroøkonometri
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroeconometrics
ModulkodeKASAØ20134
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet