Videregående økonometri

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give de studerende en videregående indføring i teorien for og anvendelsen af tidsserieøkonometri, herunder anvendelsen af dynamiske modeller og deres funktionsmåder gennem inddragelse af økonomisk teori.

Indhold
Undervisning i anvendelsen af dynamiske modeller, herunder ARMA og ARIMA modeller, VAR modeller, ARCH-GARCH modeller, fejlkorrektionsmodeller og simultane strukturelle modeller.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at de studerende efter modulet kan:

 • demonstrere en indsigt i dynamiske modeller, herunder ARMA og ARIMA modeller, VAR modeller, ARCH-GARCH modeller, fejlkorrektionsmodeller og simultane strukturelle modeller,
 • forstå og reflektere over disse tidsserieøkonometriske metoder, deres anvendelser og begrænsninger,
 • evaluere empiriske tidsserieøkonometriske studier udført af andre,
 • formulere et relevant økonomisk problem, der skal analyseres empirisk vha. tidsseriemetoder,
 • indsamle de relevante data og evaluere datas kvalitet,
 • vurdere, om den empiriske fremgangsmåde der er valgt, på tilfredsstillende måde løser det problem, der skal analyseres,
 • anvende relevant software til at løse empiriske problemer og fortolke resultater fra computer output,
 • formulere økonometriske problemstillinger og analyseresultater i et klart sprog,
 • forstå og anvende økonometriske tidsseriemetoder,
 • estimere og teste teoretiske modeller,
 • læse og forstå tidsskriftartikler, der indeholder empiriske økonometriske arbejder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående økonometri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Kurset evalueres ved en individuel mundtlig intern prøve med baggrund i en skriftlig rapport og i pensum i øvrigt. Som hovedregel udarbejdes den skriftlige rapport i grupper.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHigher econometrics
ModulkodeKASAØ20132
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet